Mikrogranty Pomeranii

Program mikrograntów ma na celu zmobilizowanie ludzi do przejawiania większej aktywności obywatelskiej oraz zachęcenie ich do pełniejszego angażowania się w życie publiczne. Realizowane przedsięwzięcia umożliwią…